تاریخ کشور مجارستان

تاریخ کشور مجارستان ، تاریخ کشور مجارستان تاریخی است که بسیار شنیدنی و پرفراز و نشیب بوده است.

 

تاریخ پادشاهان کشور مجارستان

تاریخ پادشاهی کشور مجارستان ؛

پادشاهای کشور مجارستان سرزمینی بوده‌است:

تاریخ کشور مجارستان دربرگیرندهٔ کشورها و سرزمین‌های امروزی مجارستان، اسلواکی، کرواسی(به جز بخش ایستریا)،

ترانسیلوانی (رومانی کنونی)، کارپات روتنی (اوکرائین کنونی)، وویوودینا (صربستان کنونی)، بورگن‌لاند (اتریش کنونی)

این پادشاهی پیرامون ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۹۴۶ میلادی ؛

نزدیک به هزار سال جز گسستی کوتاه در ۱۹۱۸-۱۹۱۹ دارای پیوستگی تاریخی بود.

اقوام ایرانی مجارستان بازدید در یوتیوب

اقوام ایرانی مجارستان بازدید در آپارات

تاریخ پر فراز کشور مجارستان

تاریخ کشور مجارستان از تاریخ مهاجرت اقوم مجاری به جلگه رود دانوب مدارکی در دست نیست.

این قوم به‌ صورت قبیله ای به‌ تدریج از آسیا و ؛

نواحی غربی سیبری به این سرزمین آمده بعد از نبردهای فراوان با دیگر قبایل برای تصاحب اراضی پربرکت سرانجام در جلگه دانوب بین نژادهای ژرمن و اسلاو حایل گردیده‌اند.

در این شرایط تهدید ترک‌ها برای ؛

اشغال کشوری که به‌دلیل اختلافات داخلی از هم پاشیده شده بود یک خطر جدی به‌شمار می‌آمد..

قوای شاه جوان لوتیز دوم  را ؛

سلطان عثمانی سلیمان دوم در سال ۱۵۲۶ شکست داد.( نبرد موهاچ  ) .

در آینده تراژان امپراتور روم کار داکی‌ها را ؛

به پایان رساند و در ۱۰۷ میلادی سردارش هادریان را برای به تسلیم واداشتن یازیگ‌ها به سویشان گسیل داشت.

در آینده تراژان مرد و هادریان امپراتور روم گشت.

یازیگ‌ ها و یاسی‌ ها اقوام ایرانی تاریخ کشور مجارستان 

 

در سده‌های میانه تیرهٔ ایرانی دیگری در اروپای خاوری پدیدار گشت به نام یاسی‌ها .

 

اینان که از سوی مغولان رانده شده‌ بودند ؛

به همراه کومان‌ها در سدهٔ سیزدهم به پادشاهی مجارستان رسیدند.

بلای چهارم پادشاه این کشور بدان‌ها پناه داد و ایشان دارای دولتی خودگردان شدند.

ولی پس از چندی اختلافاتی میان مجارها و این دو قبیله ؛

درگرفت و با پایان لشکرکشی مغولها اینان از سرزمینی که جاگیر شده بودند به بخشی از جلگه مجارستان رفتند و در آنجا ساکن شدند.

اینان همچنان به عنوان یک گروه نژادی جداگانه در مجارستان دیده می‌شوند.

 

نقش یازیگ‌ ها در تاریخ مجارستان

در تاریخ کشور مجارستان یازیگ‌ها یا یازوگ‌ها نام یک قبیلهٔ کوچنشین است.

آنها شاخه‌ای از سرمتی‌ها ؛

بودند که در پیرامون سال ۲۰۰ پیش از میلاد از آسیای میانه به استپ‌های اوکراین کنونی کوچیدند.

 

زبان آنها یکی از زبان‌های ایرانی بوده‌است.

 

 

تاریخ مجارستان قبل از حمله عثمانی در یوتیوب

تاریخ مجارستان قبل از حمله عثمانی در آپارات

تاریخ کشور مجارستان در زمان فرمانروایی دودمان آرپاد

نشان و نقش پادشاهان آرپاد

نخستین شاهان مجارستان از دودمان آرپاد در تاریخ کشور مجارستان بودند.

بنیادگذار این دودمان آرپاد بود که ؛

توانست مجارها را در جلگه پانونی در پیرامون ۸۹۵ میلادی به زیر یک پرچم درَآورد.

نخستین پادشاه مسیحی مجارستان از ؛

این دودمان ایشتوان یکم بود که از سوی کلیسای کاتولیک یک قدیس شناخته‌می‌شود.

 

مرگ ایشتوان یکم مجارستان 

در این میان امپراتوری مقدس روم کوشید ؛

تا مجارستان را به سرزمین‌های زیر فرمان خود بیفزاید ولی در رسیدن به این خواسته ناکام ماند.

تا سرانجام نوبت پادشاهی به بلای یکم رسید و مجارستان دوباره شاهد آرامش شد.

دومین شاه بزرگ مجارستان در تاریخ کشور مجارستان لاسلوی یکم بود.

 

تاریخ کشور مجارستان در پادشاهی کاپتی آنژو

نشان پادشاهان مجارستان از دودمان کاپتی آنژو با ؛

مرگ لاسلوی چهارم شارل مارتل دانژو -که مادرش ماریای مجار، شهبانوی مالت- دختر ایشتوان پنجم بود.

ادعای تاج و تخت مجارستان را نمود، ولی سرانجام آندراش سوم به پادشاهی رسید.

او در ۱۳۴۷ میلادی ؛

به ناپل لشکرکشید ؛ ولی مرگ سیاه او را به عقب‌نشینی واداشت.

 

تازش مغول به کشور مجارستان

نگاره‌ای از تارش مغولان به ؛

مجارستان در ۱۲۴۱ میلادی در ۱۲۴۱ میلادی مغول‌ها به مرزهای مجارستان رسیدند.

اگرچه در برخوردهای کوچک آغازین مجارها ؛

پیروزی‌هایی به دست آوردند ولی سرانجام مغولان در نبرد موهی ارتش مجارستان را در هم‌شکسته، مجارستان را اشغال و ویران نمودند.

در تاریخ کشور مجارستان گفته شده است که سه لشکر مغول مجارستان را عرصهٔ تاراج خود قرار دادند.

 

تاریخ بوداپست در قرن ۱۸ و ۱۹ بازدید در یوتیوب

تاریخ بوداپست در قرن ۱۸ و ۱۹ بازدید در یوتیوب

تاریخ کشور مجارستان در سال‌های ۱۵۳۸ تا ۱۸۶۷ میلادی

تاریخ پادشاهان کشور مجارستان

با کشته شدن لایوش دوم و چیروزی عثمانی، باز هم مجارستان دچار آشفتگی شد.

در این میان اشراف مجارستان دو دسته ؛

شدند گروهی گرد فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم(که در آن زمان هنوز آرشیدوک اتریش بود) آمدند و دسته‌ای پادشاهی را از آن یانوش یکم از بزرگ‌زادگان مجار دانستند.

هوده آنکه در ۱۵۳۸ میلادی مجارستان میان دو تقسیم‌ شد.

در تاریخ کشور مجارستان مشخص شده است که بخش‌هایی از مجارستان نیز در اشغال عثمانی‌ها قرار داشت.

مرزهای اروپای مرکزی در ۱۶۸۳ میلادی در ؛

۱۷۰۱ میلادی کوشش‌هایی از سوی مجارها برای استقلال از امپراتوری هابسبورگ به عمل امد، ولی نتیجهٔ چندانی نداشت.

 

تاریخ کشور مجارستان؛ انقلاب سال ۱۸۴۸ تا امپراتوری اتریش-مجار 

انقلاب مجارستان ۱۸۴۸ میلادی ؛

از سوی جوانان میهن‌پرست این کشور و با آماج استقلال صورت گرفت.

در آینده این رویداد جنگ‌هایی هم با صربستان و اتریش در پی داشت.

تاریخ کشور مجارستان ؛ نشان امپراتوری اتریش-مجار در ۱۹۱۵ میلادی ؛

پس از سال ۱۸۶۷ میلادی دودمان هابسبورگ به صورت دوگانه‌ای هم بر اتریش و هم بر مجارستان فرمانروایی می‌کرد.

سرانجام امپراتوری اتریش-مجارستان با شکست در جنگ جهانی یکم تجزیه‌شد.

در ۱۹۴۴ میلادی شوروی مجارستان را اشغال کرد.

 

امپراتوری کشور اتریش و کشور مجارستان

تاریخ اتریش-مجارستان

تاریخ کشور مجارستان ؛ امپراتوری اتریش و مجارستان ؛

اتریش-مجارستان پادشاهی دوگانه‌ای بود از سال ۱۸۶۷م تا ۱۹۱۸م در اروپای مرکزی سیطره داشت.

 

این کشور از اتحاد امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان به وجود آمد.

 

به موجب سازش ۱۸۶۷م، امپراتوری اتریش به اتریش (سرزمین‌هایی که در پارلمان امپراتوری نماینده داشتند) و مجارستان تقسیم گردید.

هر دو کشور یک نخست وزیر و یک پارلمان داشتند ولی ؛

از هر پارلمان ۶۰ نماینده به دعوت امپراتور-پادشاه، در بوداپست یا وین گرد می‌آمدند مستقل از یکدیگر مسائل مشترک اتریش-مجارستان را مورد بحث قرار می‌دادند.

 

تاریخ امپراتوری اتریش و مجارستان

پس‌ از این‌ پیروزی‌، سلیمان‌ قانونی ؛

سلطان‌ عثمانی یانوش‌ زاپولیا ژان‌ زاپولیا را به‌ عنوان‌ شاه‌ مجارستان‌ برگزید.

ولی گروههای‌ رقیب‌ فردیناند دوك‌ اتریش‌ را ؛

كه‌ برادر شارل‌ پنجم‌ شارل‌ كَن‌ امپراتور آلمان‌ و از خاندان‌ هابسبورگ‌ بود، برگزیدند.

درنتیجه‌، مجارستان‌ دارای‌ دو پادشاه‌ شد.

فردیناند پس‌ از بازگشت‌ نیروهای‌ عثمانی، به‌ بدین‌ حمله‌ور شد و یانوش‌ زاپولیا را مجبور به‌ فرار كرد.

 

اتریشی‌ها و امپراتوری کشورهای اتریش و مجارستان

درصدد بودند با رسمیت بخش یدن به حاکمیت خود بر ؛

دو ایالت بوسنی و هرزگوین آنها را از سلطه عثمانی‌ها خارج کنند در عین حال به این وسیله، ملی‌گرایان اسلاو را از اتحاد با یکدیگر دلسرد سازند.

در روز ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴م ؛

آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش-مجارستان و همسرش در سارایوو به دست یک متعصب صرب که تبعه اتریش بود کشته شدند.

در نتیجه در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴م ؛

اتریش به صربستان اعلان جنگ داد که باعث آغاز جنگ جهانی اول شد.

 

تاریخ بوداپست در زمان عثمانی بازدید در یوتیوب

تاریخ بوداپست در زمان عثمانی بازدید در آپارات

نقش عثمانی در تاریخ مجارستان 

در تاریخ کشور مجارستان گفته شده است که بارها با امپراتوری‌ خاندان‌ هابسبورگ‌ درگیر جنگ‌ شد.

هابسبورگها ائتلافی جنگی پدید آوردند و ؛

چند بار در اواخر همان‌ سده‌ و اوایل‌ سدة بعد بودا را محاصره‌ كردند

ولی مدافعان‌ توانستند حملات‌ مهاجمان‌ را دفع‌ كنند.

بزرگ‌ترین‌ درگیریها در۹۵ ق‌/۶۸۴م‌ ؛

روی‌ داد كه‌ طی آن‌ نیروهای‌ امپراتوری‌ اتریش‌ و مجارستان‌ با تركان‌ عثمانی به‌ پیكاری‌ سخت‌ دست‌ زدند.

این‌ درگیری‌ تا ۰۹۷ق‌/۶۸۶م‌ ادامه‌ ؛

یافت‌ و به‌ پیروزی‌ نیروهای‌ اتریش‌ و مجار – كه‌ لشكریان‌ اتحاد مقدس‌ نامیده‌ میشدند – منجر گردید.

 

استقلال و خودمختاری مجارستان

در۲۸۴ ق‌/۸۶۷م‌ بر پایه توافقی میان‌ ؛

خاندان‌ هابسبورگ‌ و سران‌ كشور مجارستان‌، امپراتوری‌ اتریش‌ – مجارستان‌ تأسیس‌ گردید. 

مجارستان‌ كشوری‌ خودمختار و بوداپست‌ به‌ عنوان‌ مركز آن‌ شناخته‌ شد.

پس‌ از شكست‌ امپراتوری‌ اتریش‌ در جنگ‌ جهانی اول‌ ؛

مجارستان‌ استقلال‌ یافت‌ و بوداپست‌ همچنان‌ به‌ صورت‌ تختگاه‌ دولت‌ جدید این‌ كشور باقی ماند.

در زمان‌ جنگ‌ جهانی دوم‌ ؛

طی درگیری‌ میان‌ نیروهای‌ شوروی‌ و آلمان‌، بوداپست‌، به‌ ویژه‌ ناحیه پست‌ دچار ویرانی بسیار شد .

ارتباط آبی بوداپست‌ با دریای‌ سیاه‌ از طریق‌ رود دانوب‌ موجب‌ پیشرفتهای‌ اقتصادی‌ و بازرگانی این‌ شهر گردید.

 

تاریخ مجارستان در جنگ جهانی دوم بازدید در یوتیوب

تاریخ مجارستان در جنگ جهانی دوم بازدید در یوتیوب

تاریخ مجارستان و جنگ جهانی اول و دوم

تاریخ جنگ جهانی اول

تاریخ کشور مجارستان ؛ جنگ جهانی اول یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد.

بدون هیچ زمینهٔ کشمکشی؛

سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند.

پیش از این، هیچ وقت تلفات جنگی به این اندازه زیاد نبود.

پیش از پیروزی متفقین حدود ۱۰ میلیون نفر کشته شدند.

پس از پایان این جنگ در سال ۱۹۱۹ و ؛

در کنفرانسی در پاریس، «معاهده ورسای» امضا شد و غرامت‌های بسیار سنگینی بر بازندگان جنگ تحمیل شد.

تاریخ جنگ جهانی دوم

تاریخ کشور مجارستان ؛ پس از جنگ جهانی دوم و توافق‌نامه‌ یالتا و ؛

پُتسدام و تقسیم‌ اروپا به‌ دو منطقة نفوذ غرب و شرق سبب‌ شد كه‌ مجارستان‌ در منطقة نفوذ دولت‌ اتحاد شوروی قرار گیرد.

در ۳ اكتبر ۱۹۵۶م‌ ؛

مردم‌ مجارستان‌ برای كسب‌ استقلال‌ سر به‌ شورش‌ برداشتند بوداپست‌ در این‌ میان‌ نقش‌ ویژه ای‌ داشت‌.

این‌ قیام‌ كه‌ ۳ روز ادامه‌ یافت‌ با هجوم‌ ارتش‌ شوروی به‌ ؛

مجارستان‌ سركوب‌ شد و خسارات‌ فراوانی به‌شهر بوداپست‌ وارد شد ایمره‌ ناگی رئیس‌دولت‌ مجارستان‌ ابتدا به‌ یوگسلاوی و بعد‌ به‌ رومانی پناه‌ برد.

استقلال مجارستان

تاریخ کشور مجارستان ؛ در تاریخ ۸ اكتبر ۱۹۸۹ همه احزاب آزاد شدند.

حزب كمونیست تغییر نام داد و به یک نظام دموكراتیک شبیه دموكراسی های غربی تبدیل شد.

نظام كمونیستی در سال ۱۹۴۸ در مجارستان ؛

استقرار يافت درسال ۱۹۵۶ قيام مردم با تانكهای شوروی در هم كوبيده شد و بعد از ۴۱ سال حکومت كمونيست تبدیل به دموکراتیک شد.

با روی كار آمدن گورباچف در شوروی و ؛

بی رنگ شدن سوسیالیسم در مجارستان و دادن آزادی به مردم اروپای شرقی و این‌ كه مردم این كشورها میتوانند بصورت آزاد راه خود را انتخاب كنند.

در مجارستان تحولات بسیار سریع ؛

پیش ‌رفت و این کشور اولین كشوری بود كه با خارج شدن از پیمان ورشو، بنیان آن را سست كرد

چگونگی انقلاب در مجارستان

انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان قیامی مردمی علیه ؛

دولت استالینیستی «جمهوری خلق مجارستان» و سیاست‌های تحمیلی اتحاد جماهیر شوروی بود که از ۲۳ اکتبر تا ۱۰ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی به طول انجامید.

این انقلاب در ابتدا بصورت یک تظاهرات ؛

دانشجویی در مرکز بوداپست پایتخت کشور آغاز شد در ادامه هزاران نفر را جذب خود کرد. تظاهرات به ساختمان مجلس مجارستان رسید

مجارستان در زمان اشغال شوروی

در اواخر جنگ جهانی دوم در جریان كنفرانس یالتا كه به ؛

كنفرانس تقسیم جهان معروف شد طی توافق‌هاییكه بین رهبران غرب و استالین انجام شد.

كشورهای شرقی اروپا از جمله مجارستان در حوزه نفوذ مسكو قرار گرفته و رژیم همه این كشورها به كمونیستی تبدیل شد.

اینك رویدادهای مجارستان را از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۶ ؛

كه منجر به قیام خونین مردم بوداپست برضد شوروی شد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

انقلاب مجارستان

روز اول نوامبر ۱۹۵۶ ؛

رادیو بوداپست متن فرمان ناگی را درباره بی‌طرفی كشور و لغو اشتراكی شدن مزارع پخش كرد.

پس از انتشار این خبر تظاهرات ملی و ضد شوروی به شدیدترین وضع خود رسید.

 در سوم نوامبر حمله تانکهای شوروی كه در ؛

اطراف بوداپست موضع گرفته بودند به داخل شهر آغاز شد و چند لشكر زرهی از رومانی و چكسلواكی برای كمك به ارتش سرخ وارد مجارستان شدند.

در چهارم نوامبر یانوس كادار كه معاون دبیركل حزب بود به كمك روس‌ها به دبیركلی حزب رسید 

از یك رادیو مخفی اعلام كرد كه حكومت جدیدی را تشكیل داده و از ارتش شوروی خواسته است كه برای حفظ نظم وارد بوداپست شود.

اعدام ناگی رهبر انقلاب کشور مجارستان

در ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ (۱۷ ژوئن ۱۹۵۸) زمانی كه خروشچف ؛

نخست‌وزیر شوروی وارد بوداپست پایتخت مجارستان شد تا «یانوس كاداری (Javos Kadar) را كه دبیركل حزب كمونیست مجارستان بود مورد تایید قرار دهد در همان روز رادیو بوداپست اعلام كرد:

«ایمره ناگی» (Imer Nagy) رهبر اصلاح‌طلب مجار و ؛

وزیر دفاع او یعنی سرهنگ پال مالتر و دو تن دیگر از همكارانش به اتهام خیانت به حزب و كشور اعدام شده‌‌اند.

در شورش مردم بوداپست در سال ۱۹۵۶ ؛

كه با تانكهای شوروی در هم شكسته شد «ایمرناگی» نخست وزیر مجارستان بود.

دو سال بعد یعنی در ۱۷ ژوئن ۱۹۵۸ «ایمرناگی» همراه سه تن از یارانش اعدام شد.

خارج شدن تانک های شوروی از شهر بوداپست پس از ۲۳ سال

تاریخ کشور مجارستان ؛ نیروهای شوروی و تانكها و زره پوشهای آن كشور شروع به تخلیه مجارستان كردند

۲۵ آوریل ۱۹۸۹ لشكر سیزدهم ارتش سرخ در ؛

مجارستان كه در سال ۱۹۵۶ در خیابانهای بوداپست ظاهر شدند پایتخت مجارستان را ترك كردند.

تانكهای شوروی برای درهم ؛

كوبیدن شورش مردم بوداپست علیه دولت كمونیستی آن كشور مجارستان را اشغال كرده بودند.

در ۱۵۰ كیلومتری جنوب بوداپست ؛

۳۱ تانك ت ـ ۳۴ كه از نوین ترین تانكهای آن كشور بودند سالها در مجارستان باقی مانده بودند.

تانكها با ترن مخصوصی به سوی اكراین رفتند.

 

امروزه مجارستان جزو ۵ کشور دانشجویی اروپا
و از نظر امنیت در سطح جهان رتبه ۱۴ را دارا می باشد.
مجارستان بر اساس زیر ساخت های توریستی و دانشگاهی بسیار قوی که دارد ،
توسعه یافته ترین کشور اروپای مرکزی است و لقب نگین اتحادیه اروپا را دارد.

 

تمایل کشور مجارستان به سوی غرب

 

مجارستان نخستین كشور كمونیستی اروپای شرقی بود كه مرزهای خود را به سوی غرب گشود.

 

نسیم اصلاحات  در شوروی به ؛

رهبری گورباچف كه به اروپای شرقی وزید مردم كشورهای كمونیستی یكی پس از دیگری به حركت در آمدند.

دولت مجارستان تصمیم گرفت مرزهای خود را به روی كسانی كه مایل بودند به غرب پناهنده شوند باز كند.

نخستین دسته مهاجران ؛

۶۵۰۰ نفر از اتباع آلمان شرقی بودند كه می خواستند از طریق اتریش به آلمان غربی پناهنده شوند. (۱۲ سپتامبر ۱۹۸۹)

 

آغاز فروپاشی در کشور مجارستان

تاریخ کشور مجارستان ؛ در تاريخ ۸ اكتبر ۱۹۸۹ ؛

در مجارستان همه احزاب آزاد شدند و حزب كمونیست تغییر نام داد.

این روزنامه كه ارگان حزب كمونیست بود ؛

اضافه كرد نظام سیاسی مجارستان یك نظام دموكراتیك شبیه دموكراسی های غربی خواهد بود.

در كنگره حزب كمونیست مجارستان ؛

اكثریت ۱۲۵۶ نماینده رأی دادند كه نظام سیاسی مجارستان باید دموكراتیك باشد فقط ۱۵۹ نماینده مخالف و ۳۸ نماینده رأی ممتنع دادند.

نظام كمونیستی در سال ۱۹۴۸ ؛

در مجارستان استقرار یافت درسال ۱۹۵۶ قیام مردم با تانكهای شوروی در هم كوبیده شد.

 

آیا نیاز به مشاوره دارید؟

با کلیک بر روی آیکون واتس آپ سئوال خود را از مشاورین ما بپرسید ، مشاوره ما رایگان می باشد.

و یا میتوانید از طریق منو فرم ثبت نام آنلاین ما را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

همچنین میتوان از طریق قسمت تماس با ما ، به صورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید.

 

56 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مونا شعبانی
  اکتبر 18, 2021 12:15 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر.شهریه پزشکی چقدره؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلام بر شما شهریه کالج ها دانشگاه ها مدارس مجارستان به شرح زیر میباشد:

   دندان و پزشکی سالانه ۱۶ الی ۱۸ هزار دلار
   داروسازی سالانه ۱۰ الی ۱۲ هزار دلار
   فیزیوتراپی سالانه ۶ الی ۵ هزار دلار
   مدارس سالانه حدود ۷٫۹۰۰ الی ۸٫۹۰۰ یورو
   کالج ها حدود ۷ الی ۸ هزار یورو و دلار

   پاسخ
 • فرهاد سلطانی
  اکتبر 18, 2021 12:15 ب.ظ

  شهریه داروسازی رو میخوام بدونم.با جاهای مختلف حرف زدم.شهریه های متفاوت اعلام کردن.گمراه شدم.

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلام بر شما .ما به عنوان نمایندگی رسمی کالج ها و دانشگاه های مجارستان تمام شهریه ها را به صورت دقیق روی سایت قرار داده ایم.

   دندان و پزشکی سالانه ۱۶ الی ۱۸ هزار دلار
   داروسازی سالانه ۱۰ الی ۱۲ هزار دلار
   فیزیوتراپی سالانه ۶ الی ۵ هزار دلار
   مدارس سالانه حدود ۷٫۹۰۰ الی ۸٫۹۰۰ یورو
   کالج ها حدود ۷ الی ۸ هزار یورو و دلار

   پاسخ
 • ستاره طاهری
  اکتبر 18, 2021 12:16 ب.ظ

  در چه دانشگاهی با چه میزان شهریه ای میتونم برای دندان اپلای کنم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلام بر شما. دانشگاه های علوم پزشکی مجارستان این رشته را ارئه میدهند
   دندان و پزشکی سالانه ۱۶ الی ۱۸ هزار دلار
   همگی مورد تایید ایران نیز هستند.

   پاسخ
 • جواد میلانی
  اکتبر 18, 2021 12:16 ب.ظ

  سلام من مشاوره میخوام.میشه راهنماییم کنید؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلام و درود برشما مخاطب گرامی . لطفا بر روی آیکن واتساپ که در بخش انتهایی هر لینک از سایت موجود هست کلیک کنید تا به مشاوران مجرب ما وصل شوید. مشاوره های ما کاملا رایگان میباشد
   ممنون از اینکه ما را برای مشاوره انتخاب کرده اید.

   پاسخ
 • حمیدرضا نایینی
  اکتبر 18, 2021 12:17 ب.ظ

  هزینه های زندگی در مجارستان چقدره؟ بیشتر از اتریش است؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلا م بر شما هزینه های زندگی در مجارستان ماهانه حدود ۶۰۰ الی ۸۰۰ یورو میباشد.هزینه ها نسبت به اتریش و باقی کشورهای اروپای غربی کمتر میباشد.

   پاسخ
 • علیرضا ناظمی
  اکتبر 18, 2021 12:17 ب.ظ

  سلام میشه بگین کدوم کشور میتونم رایگان درس بخونم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:43 ب.ظ

   سلام بر شمائکشورهای حوزه فعالیت ما دارای هزینه هستند .بورسیه مجارستان هم با باقی کشورها متفاوت میباشد.شما برای اینکه بتونید از بورسیه مجارستان استفاده کنید باید در حال تحصیل در مجارستان باشید.جزء دانشجویان برتر این کشور باید باشید. یعنی از لحاظ درسی ممتاز باشید و نمرات بالایی داشته باشید.بعد هم باید اپلیکیشن های مربوطه رو پر کنید و برای بورسیه درخواست بدهید

   پاسخ
 • بیتا نادری
  اکتبر 18, 2021 12:18 ب.ظ

  سلام شهریه ها چقدره؟ امکان تحصیل رایگان هست؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما .بورسیه مجارستان با باقی کشورها متفاوت میباشد.شما برای اینکه بتونید از بورسیه مجارستان استفاده کنید باید در حال تحصیل در مجارستان باشید.جزء دانشجویان برتر این کشور باید باشید. یعنی از لحاظ درسی ممتاز باشید و نمرات بالایی داشته باشید.بعد هم باید اپلیکیشن های مربوطه رو پر کنید و برای بورسیه درخواست بدهید
   شهریه ها برای رشته های مختلف متفاوت است لطفا رشته مد نظر خود را بفرمائید تا مشاورین ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.

   پاسخ
 • تینا رحمانی
  اکتبر 18, 2021 12:18 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر.برای مجارستان باید چه سطح زبانی داشته باشم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما سطح زبان متوسط و بالاتر میتواند برای شروع کافی باشد البته هرچه زبان شما قوی تر باشد برای خودتان بهتر است

   پاسخ
 • مهتاب کرمانی
  اکتبر 18, 2021 12:19 ب.ظ

  سلام و درود.حدود یک هفته است که درباره مجارستان دارم تحقیق میکنم.هزینه های دقیق رو میخوام برای رشته فیزوتراپی و دارو.

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما. داروسازی سالانه ۱۰ الی ۱۲ هزار دلار
   فیزیوتراپی سالانه ۶ الی ۵ هزار دلار

   پاسخ
 • فرزاد هاشمی
  اکتبر 18, 2021 12:32 ب.ظ

  سلام وقت بخیر من و خواهرم میخوایم اقدام کنیم ایشون برای مدرسه و من برای کالج.مایلیم که هردومون در یک شهر باشیم آیا امکانش هست؟ سطح زبان هردومون خوبه.

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما.شما میتوانید برای شهر بوداپست اپلای کنید که هم مدرسه بین المللی دارد و هم کالج.شما میتوانید با سطح زبان خوب خودتان در مسیر تحصیل در مجارستان بسیار موفق باشید.

   پاسخ
 • نرگس میرحسینی
  اکتبر 18, 2021 12:32 ب.ظ

  سلام وقت بخیر.من از اتباع هستم.خانواده ام ایران نیستن.چند ماهی هست که از افغانسان به ایران اومده ام.پرونده ام برای آلمان هنوز در جریانه.اما مشخص نیست که چه زمانی نتیجه بگیرم.به همین علت پیگیر مجارستان شده ام.حداکثر زمانی که پروسه مجارستان میبره چقدره؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما.ابتدا پرونده آلمان را نتیجه گیری کنید از سفارت.زیرا آلمان نیز شنگن است و نیاز است که نتیجه مشخص باشد.

   پاسخ
 • نیما مرادی
  اکتبر 18, 2021 12:32 ب.ظ

  سلام وقت بخیر امکان مهاجرت کاری به مجارستان هست؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:42 ب.ظ

   سلام بر شما متاسفانه موسسه ما برای ویزای کاری اقدام ندارد و نمیتوانیم در خدمتتان باشیم.

   پاسخ
 • محمدرضا شهبازی
  اکتبر 18, 2021 12:32 ب.ظ

  سلام و درود.ممنون برای مطالب مفید تون. برای اپلای باید چه سطح زبانی داشته باشم؟ مدرک زبان میخواد؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:41 ب.ظ

   سلام بر شما سطح زبان متوسط و بالاتر میتواند برای شروع کافی باشد البته هرچه زبان شما قوی تر باشد برای خودتان بهتر است

   پاسخ
 • مهتاب ستاری
  اکتبر 18, 2021 12:33 ب.ظ

  سلام اگر برای کانادا یکبار اقدام کرده باشم و ریجکت شده باشم در پرونده مجارستان مشکلی به وجود میاد؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:41 ب.ظ

   سلام بر شما بله میتواند تاثیر منفی داشته باشد اما بازهم دلیل ریجکتی شما خیلی مهم است . . لطفا بر روی آیکن واتساپ که در بخش انتهایی هر لینک از سایت موجود هست کلیک کنید تا به مشاوران مجرب ما وصل شوید. مشاوره های ما کاملا رایگان میباشد مشاورین ما دلیل ریجکتی شما را ارزیابی میکنند و نتیجه را خدمتتان اعلام میکنند.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر بین دانشگاه سملوایز و پچ نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم.آزمون ورودی یکپارچه است؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:41 ب.ظ

   سلام بر شما آزمون ورودی یکپارچه نیست.هر دانشگاه ازمون ورودی جداگانه دارد. و این یعنی شما چندین بار شانس خود را امتحان میکنید.

   پاسخ
 • مونا کاتبی
  اکتبر 18, 2021 12:33 ب.ظ

  سلام من میخوام برای سگد اقدام کنم.ولی دوستم میگه سملوایز رتبه بالاتری داره. درسته؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:40 ب.ظ

   سلام بر شما بله دانشگاه سملوایز بالاترین رتبه را بین دانشگاه های مجارستان دارا میباشد.شما میتواند رتبه علمی دانشگاه ها را در سایت مرجع کیو اس بررسی نمایید:
   QS

   پاسخ
 • فاطمه جوشن
  اکتبر 18, 2021 12:33 ب.ظ

  سلام میخواستم بدونم برای فرزندم میشه ویزا بگیرم و خودم هم همراهش برم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:40 ب.ظ

   سلام بر شما اگر فرزند شما زیر هجده سال است میتوانید برای ویزای همراه اقدام کنید ولی مدت اقامت شما در مجارستان به اندازه ویزای شما خواهد بود که نهایتا یک ماه است و بعد باید به ایران برگردید.

   پاسخ
 • زیبا زرقامی
  اکتبر 18, 2021 12:34 ب.ظ

  سلام ببخشید میخوام ببینم برای رفتن به مجارستان به صورت خانوادگی امکانش هست؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:40 ب.ظ

   سلام بر شما.مجارستان برای افراد زیر هجده سال ویزای همراه صادر میکند و فرد همراه بعد از تایم ویزایشان باید به ایران برگردد

   پاسخ
 • حوریه خادمی
  اکتبر 18, 2021 12:34 ب.ظ

  سلام من میخوام برای دکترا برای مجارستان اقدام کنم.چه راهی بهم پیشنهاد میکنید؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:40 ب.ظ

   سلام بر شما. شما میتوانید برای دوره پیش دکترا اقدام کنید که یک دوره تقریبا هشت ماهه میباشد (یکی از دوره های کالج است) بعد از آن میتوانید برای دوره اصلی دکترا اقدام کنید.

   پاسخ
 • برای ویزا و پذیرش از چند وقت قبل باید اقدام کنم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:40 ب.ظ

   سلام بر شما.پروسه مجارستان حدود دو الی سه ماه زمان میبرد.هرچه سریعتر اقدام کنید بهتر است زیرا در اینصورت میتوانید قبل از شروع کلاس ها در مجارستان باشید.

   پاسخ
 • معصومه گودرزی
  اکتبر 18, 2021 12:35 ب.ظ

  پروسه اعزام چقدر زمان میبره؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:39 ب.ظ

   سلام بر شما.پروسه مجارستان حدود دو الی سه ماه زمان میبرد.هرچه سریعتر اقدام کنید بهتر است زیرا در اینصورت میتوانید قبل از شروع کلاس ها در مجارستان باشید.

   پاسخ
 • فروزان مسعودی
  اکتبر 18, 2021 12:35 ب.ظ

  سلام من هنوز از لحاظ مالی شرایطم اوکی نشده.میشه برای بورسیه اقدام کنم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:39 ب.ظ

   سلام بر شما .بورسیه مجارستان با باقی کشورها متفاوت میباشد.شما برای اینکه بتونید از بورسیه مجارستان استفاده کنید باید در حال تحصیل در مجارستان باشید.جزء دانشجویان برتر این کشور باید باشید. یعنی از لحاظ درسی ممتاز باشید و نمرات بالایی داشته باشید.بعد هم باید اپلیکیشن های مربوطه رو پر کنید و برای بورسیه درخواست بدهید

   پاسخ
 • کیمیا مرادی
  اکتبر 18, 2021 12:35 ب.ظ

  سلام برای رشته توسعه وب میتونم اقدام کنم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:39 ب.ظ

   سلام بر شما.بله دانشگاه فنی مهندسی بوداپست یکی از دانشگاه های مطرح مجارستان و اروپا است که در شهر بوداپست قرار دارد و رشته های فنی بسیاری را ارائه میدهد.

   پاسخ
 • حمید رادمنش
  اکتبر 18, 2021 12:36 ب.ظ

  من به کدوم نوع ویزا نیاز دارم تا بتونم برم مجارستان و تحصیل کنم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:39 ب.ظ

   سلام بر شما .ویزایی که دریافت خواهید کرد ویزای تحصیلی/دانشجویی میباشد.

   پاسخ
 • مرضیه جباری
  اکتبر 18, 2021 12:36 ب.ظ

  بعد از تحصیل تا چند وقت میتونم اونجا بمونم؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:39 ب.ظ

   سلام بر شما .شما تا زمان پایان اقامت تان میتوانید در مجارستان بمانید معمولا اقامت ها یکساله است و هرسال تمدید میشود.

   پاسخ
 • فرزاد مرادی
  اکتبر 18, 2021 12:36 ب.ظ

  سلام ویزا مجارستان شنگنه؟

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:38 ب.ظ

   سلام بر شما بله مجارستان عضو پیمان شنگن است و ویزایی که دریافت میکنید هم شنگن است و این به این معنی است که میتوانید از این ویزا استفاده کنید و به باقی کشورهای شنگن نیز سفری داشته باشید.

   پاسخ
 • تینا حسینی
  اکتبر 18, 2021 12:36 ب.ظ

  سلام برای اپلای باید چه سطح زبانی داشته باشم؟ من حدود سه ماه هست که شروع کردم به خوندن زبان انگلیسی.

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:38 ب.ظ

   سلام بر شما سطح زبان متوسط و بالاتر میتواند برای شروع کافی باشد البته هرچه زبان شما قوی تر باشد برای خودتان بهتر است

   پاسخ
 • خدایار اسدی
  اکتبر 18, 2021 12:37 ب.ظ

  سلام خسته نباشید.برای دکترا میخوام پذیرش بگیرم.راهنماییم کنید.

  پاسخ
  • مشاور تحصیلی مجارستان
   اکتبر 18, 2021 12:38 ب.ظ

   سلام بر شما. شما میتوانید برای دوره پیش دکترا اقدام کنید که یک دوره تقریبا هشت ماهه میباشد (یکی از دوره های کالج است) بعد از آن میتوانید برای دوره اصلی دکترا اقدام کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست